FORMACIÓN EN TERAPIA FAMILIAR · SUPERVISIÓN · TERAPIA

Acceso alumnos

Supervisión indirecta

Mar 11/12 2018
Centro Meta
Avenida Constitución, 7-1ª
46009 Valencia

Supervisora Docente: Esperanza López
Horario: de 17 a 22 horas